Pressemeldning

Stripe og Postmenn slår seg sammen og danner et av landets største og mest komplette fullservice postproduksjonshus.

– Det åpner seg langt større muligheter nå som vi blir en del av Postmenn og Skyskrapersystemet. Her er det et stort og kreativt miljø med alle fagområder du kan tenke deg innen reklame og underholdningsproduksjon. Det blir litt rart, men veldig spennende å gå fra syv til over 50 mann sånn over natta, sier gründerne Geirr Johnsen og Atle Krogstad Berg fra Stripe.

– Til sammen er vi nå et postproduksjonselskap på 12 mann, inklusiv et lite postkontor i Stockholm. Det begynte med en telefon til Geirr og Atle i Stripe for å høre om de hadde lyst til å begynne og jobbe her, noen måneder senere hadde styrelederen vår* signert en kontrakt om kjøp av Stripe AS. En mulighet som ikke hadde kommet på banen hvis ikke vi til en hver tid hadde vært på jaktet etter nye talenter, sier Stig Anders Høyjord og Håkon Haavik i Postmenn.

Stripe og Postmenn kan i dag tilby offline, online, scanning, lyd, 3d/vfx, animasjon, design og ikke minst grading i samarbeid et av verdens ypperste posthus, The Mill Ltd.

Press release

The VFX and 3D-company Stripe, and the post production company Postmenn are becoming one , forming what they think will be one of the country's biggest and most complete post production-houses.

Far greater opportunities are presenting themselves now that we are a part of the Postmenn and Skyskraper- team. Here we have a big and creative environment, with all the disciplines in commercial- and entertainment production, that you can imagine. It's a bit daunting, but very exciting, to go from seven to fifty people, over night!

Together we are now a company with 12 employees, including a small post production office in Stockholm. It started with a phone call to Geirr and Atle at Stripe, to see if they wanted to come work for us. A few months later our chairman had signed a contract to buy Stripe AS. It was an opportunity that wouldn't have presented itself if we weren't searching for new talents at the time.

Stripe and Postmenn offers offline, online, scanning, sound, 3D/VFX, animation, design, and not least, grading in collaboration with one of the world's foremost post production houses, The Mill Ltd.